Mặt bằng chi tiết căn hộ Chung cư Sunshine City Tòa S1

Mặt bằng chi tiết căn hộ Chung cư Sunshine City Tòa S1

Mặt bằng tầng điển hình Tòa S1.


THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN SUNSHINE CITY TÂY HỒ

Điện thoại: 0987.601.486
Email: cskh.sunshinecity@gmail.com