Mặt bằng chi tiết căn hộ Chung cư Sunshine City Tòa S2

Mặt bằng chi tiết căn hộ Chung cư Sunshine City Tòa S2

Mặt bằng điển hình Tòa S2.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN SUNSHINE CITY TÂY HỒ

Điện thoại: 0987.601.486
Email: cskh.sunshinecity@gmail.com